• likvidace odpadů z výroby, zpracování, distribuce a používání
  • likvidace pevných a kapalných odpadů
  • likvidace léčiv, drog, destilátů, kyselin a jedů
  • likvidace zboží, obalů atd.
  • archivace – skartace dokumentů a archívů