Naše společnost nabízí v rámci boje proti COVID-19 odvoz a následnou likvidaci jakéhokoliv množství použitého materiálu:

  • roušky
  • rukavice
  • jednorázové ochranné obleky
  • věškeré kontaminované pomůcky
  • ochranné prostředky
Službu zajišťujeme s celorepublikovou působností.
Na základě dlouhodobé spolupráce se státní správou provádíme komplexní poradenskou činnost , ve všech oblastech bezpečnosti státu a ochrany zdraví občanů..